Spotkanie u Marka Patrzykata

Od lewej Mariusz Urbaniak, Stanislaw Kucmierz, Marek Patrzykat (88kb) Stanley z Mariuszem (116kb) Majka z Mariuszem (81kb)